FRACTALS

By 5 women artists. Chryssa, Opy Zouni, Vassiliki, Brigitte Polemis, Rania Schoretsaniti.

Η Mamush Gallery υποδέχεται το φθινόπωρο με την έκθεση FRACTALS. Έργα πέντε διεθνών γυναικών καλλιτεχνών, διαφορετικών γενεών, αλλά με αξιοσημείωτα κοινά στοιχεία τα οποία καλείται ο επισκέπτης να διερευνήσει. Με αφετηρία τα γεωμετρικά στοιχεία στη τέχνη τους αλλά και τη προσωπική τους φιλοσοφία όπως αυτή διαμορφώθηκε και εκφράστηκε με πάθος και συνέπεια μέσα από τα έργα τους, η έκθεση θα προσφέρει μια νέα προσέγγιση, γνώση και αισθητική απόλαυση στους επισκέπτες μας. Λόγω των μέτρων προστασίας για την πανδημία, πιστεύουμε ότι αυτή η έκθεση θα λειτουργήσει με μια ιδιαίτερα πνευματική προσέγγιση, εφόσον ο περιορισμένος αριθμός επισκεπτών θα τους διασφαλίζει μια μυσταγωγική τολμώ να πω εμπειρία, καθώς και την ευκαιρία να ενημερωθεί από εμάς για το έργο των πέντε σπουδαίων καλλιτεχνών. Πέραν της ελεύθερης προσέλευσης, για να αποφευχθεί η αναμονή, οι επισκέπτες θα μπορούν να ενημερώνουν για την ημέρα και ώρα που επιθυμούν να μας επισκεφθούν. Επιτρέπεται συγκεκριμένος αριθμός ατόμων στον χώρο της έκθεσης. Ωστόσο, εάν επιθυμείτε να κλείσετε ραντεβού για μια ιδιωτική ξενάγηση στους χώρους της έκθεσης, παρακαλώ πατήστε εδώ. (RSVP)


Η ασφάλεια όλων είναι προτεραιότητα μας. Σας ενημερώνουμε ότι η είσοδος στην Mamush Gallery επιτρέπεται μόνο με τη χρήση μάσκας. Η Mamush Gallery τηρεί όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα όπως έχουν οριστεί από τον Εθνικό Οργανισμό Υγείας. Επιτρέπεται συγκεκριμένος αριθμός ατόμων στον χώρο της έκθεσης. Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο +302106232900.


Mamush Gallery

Μπενάκειο Εμπορικό Κέντρο

Παναγίτσας 3, Κηφισιά, 145 62.


2 views0 comments

The Municipality of Trikala and the artist RANIA SCHORETSANITI cordially invite you to the opening of the individual show FRAGMENTS' METAMORPHOSIS at the

of Trikala on Friday, June 4, 2021, at 20.00

Exhibition curator: Bia Papadopoulou

Art Historian, Curator, General Secretary AICA Hellas

Performance on the opening night: Natalia Divani, Giannis Divanis, Alexandros Hiras


EXHIBITION DURATION: June 4 - July 14, 2021

OPENING HOURS: Mon. - Sun. 9.00 - 15. 00 & 18.30 - 21.30

ADDRESS: Karditsis 1, 42100, tel. 24310 76647Fragments’ Metamorphosis


Rania Schoretsaniti’s recent works compose an experiential, symbolic installation conceived in relation to the architecture of the exhibition space, the Twin Ottoman Baths of Trikala dating from the 16th century.


The series “Land” of 2019-2020 forms a unique artistic diary. With the use of tesserae, the artist maps her bicycle routes by the river and the old town of Trikala. She captures fleeting images, fractions of memory of the Thessalian land, along with the view of Meteora, as she sees it from her balcony. The tesserae’s natural colours reproduce the limited colour range of her previous works in oil.


The landscapes are depicted through the Indirect Method of mosaics. The representation involves the notion of revelation, since the image is worked backwards and appears only at the end of the process, when the work is turned over. This complicated method, used in traditional Byzantine mosaics, is transformed in the hands of the artist into an original tool of abstraction allowing her to form poetic scenes that activate the imagination. Windows of dream and escape.


Each tessera, strenuously cut by the artist, functions like a structural unit, provoking a dialogue with the building’s distinctive masonry. Diagonal lines and trapezoids are introduced into the mosaics, in discourse not only with the wall’s décor but also with her reliefs.

The series “Fragments” of 2020-2021, installed in an unorthodox manner as sculptures inhabiting the wall, are conglomerations of wooden units depicting trapezoids, that appear as if twisting, offering views in a variety of perspectives and sizes. In the past, these units were covered entirely by fabrics, producing compact sculptural volumes that hid the interior structure of the works. Now the artist removes the outer cover and exposes the bare skeleton, painted in black, for the first time.


With the revelation of the substructure, the notions of full and void are introduced, contributing to the perpetual metamorphosis of the works. The geometrical shapes merge and separate depending on the viewer’s position in space, transmuting the aesthetics of the compositions and turning the wall into an intricate part of them. This transformation is enhanced by the mutation of colours. The granite, lining sections of the wooden units, reflects various hues of black, displaying microscopic fragments of glass that form part of its natural substance. Schoretsaniti transforms the process of perception into a visual game that also necessitates bodily involvement.


The trapezoids morphologically refer to ladders that appear in many of her works as well as in the mosaics. This motif is a reference to John Climacus’ ladder, a codified narrative on gradual spiritual ascent, human transcendence, the path from the earthly to the divine.

An older video of 2016 entitled “Sea” forms one more unique record of her experiences and feelings. The allegorical graph of the psyche is an abstract comment on the fluidity of human existence. It demonstrates the need for mental uplifting and purification of the soul. A favorite topic for Schoretsaniti, it now acquires a new dynamic, as it becomes the conceptual thread of an illusionary exhibition, which unfolds into an a priori space of catharsis.

Bia Papadopoulou

Art Historian, Curator

General Secretary AICA Hellas
Ο Δήμος Τρικκαίων και η καλλιτέχνης ΡΑΝΙΑ ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗ σας προσκαλούν θερμά στα εγκαίνια της ατομικής έκθεσης ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΘΡΑΥΣΜΑΤΩΝ την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021, ώρα 20.00, στο Δίδυμο Οθωμανικό Λουτρό Τρικάλων.


Επιμέλεια Έκθεσης: Μπία Παπαδοπούλου

Ιστορικός Τέχνης, Επιμελήτρια εκθέσεων, Γ.Γ. AICA Hellas


Επιτέλεση τη βραδιά των εγκαινίων:

Ναταλία Διβάνη, Γιάννης Διβάνης, Αλέξανδρος Χήρας


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ: 4 Ιουνίου – 14 Ιουλίου 2021

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Δευτ. - Κυρ. 9.00 - 15. 00 & 18.30 - 21.30

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Καρδίτσης 1, 42100, τηλ. 24310 766

Μεταμορφώσεις θραυσμάτων

Τα πρόσφατα έργα της Ράνιας Σχορετσανίτη συνθέτουν μια βιωματική, συμβολική εγκατάσταση σε αρχιτεκτονική συνάφεια με τον εκθεσιακό χώρο στο Δίδυμο Οθωμανικό Λουτρό Τρικάλων του 16ου αιώνα.

Η ενότητα «Land» του 2019-2020 είναι ένα ιδιότυπο εικαστικό ημερολόγιο. Η καλλιτέχνις χαρτογραφεί με ψηφίδες τις ποδηλατικές διαδρομές της στο ποτάμι και την παλιά πόλη των Τρικάλων. Αποτυπώνει φευγαλέες εικόνες, σπαράγματα της μνήμης από τη Θεσσαλική γη, μαζί με τη θέα των Μετεώρων όπως την αντικρύζει από το μπαλκόνι της. Τα φυσικά χρώματα των ψηφίδων αναπαράγουν την περιορισμένη χρωματική γκάμα παλιότερων ζωγραφικών έργων της.

Τα τοπία απεικονίζονται με τη μέθοδο της έμμεσης ψηφοθέτησης. Η απεικόνιση περιέχει την αποκάλυψη. Και αυτό διότι η εικόνα σχεδιάζεται αντίστροφα και εμφανίζεται μόνο στο τέλος της διαδικασίας όταν το έργο αναποδογυριστεί. Αυτή η πολυσύνθετη τεχνική των κλασικών Βυζαντινών ψηφιδωτών, μετατρέπεται στα χέρια της σε πρωτότυπο εργαλείο αφαίρεσης με το οποίο πλάθει ποιητικές σκηνές που κινητοποιούν τη φαντασία. Παράθυρα ονείρου και διαφυγής.

Η κάθε ψηφίδα, που κόβεται επίπονα από την ίδια, λειτουργεί ως δομική μονάδα, προκαλώντας ένα διάλογο με την ιδιαίτερη τοιχοποιία του κτιρίου. Διαγώνιες γραμμές και τραπέζια σχήματα διεισδύουν στα ψηφιδωτά, συνομιλώντας όχι μόνο με το διάκοσμο του τοίχου αλλά και με τις ανάγλυφες συνθέσεις της.

Τα έργα «Fragments» του 2020-2021, στημένα ιδιόρρυθμα ως επιτοίχια γλυπτά, αποτελούν συμπλέγματα από ξύλινες μονάδες που αναπαριστούν τραπέζια σε διάφορες προοπτικές και μεγέθη τα οποία μοιάζουν να περιστρέφονται. Παλιότερα οι γεωμετρικές αυτές μονάδες επικαλύπτονταν εξολοκλήρου με υφάσματα, συγκροτώντας συμπαγείς γλυπτικούς όγκους που απόκρυβαν την κρυφή εσωτερική δομή των έργων. Τώρα, η καλλιτέχνης αφαιρεί το περίβλημα και επιδεικνύει για πρώτη φορά τον γυμνό σκελετό, βαμμένο σε μαύρο χρώμα.

Με την αποκάλυψη του υπόβαθρου, εισάγονται οι έννοιες του κενού και του πλήρους, συμβάλλοντας στην αέναη μεταμόρφωση των έργων. Τα γεωμετρικά σχήματα σμίγουν και αραιώνουν με την κίνηση του θεατή στον χώρο, τροποποιώντας την αισθητική των συνθέσεων και μετατρέποντας τον πέτρινο τοίχο σε μέρος τους. Στη μεταμόρφωση αυτή έρχεται να προστεθεί η χρωματική μετάλλαξη. O γρανίτης που επενδύει τμήματα από τις ξύλινες μονάδες δημιουργεί αντανακλάσεις διαφόρων αποχρώσεων του μαύρου, αναδεικνύοντας μικροσκοπικά ίχνη γυαλιού που εμπεριέχονται στη φυσική του σύσταση. Η Σχορετσανίτη μετατρέπει τη διαδικασία πρόσληψης σε ένα οπτικό παιχνίδι που απαιτεί και τη σωματική εμπλοκή.

Τα τραπέζια παραπέμπουν σχηματικά σε σκάλα, μοτίβο που διακρίνουμε σε πολλά από τα έργα της όπως και στα ψηφιδωτά. Πρόκειται για μια αναφορά στην ουρανοδρόμο κλίμακα του Ιωάννη, μια κωδικοποιημένη αφήγηση για την σταδιακή ψυχική άνοδο, την ανθρώπινη υπέρβαση και την πορεία από τα γήινα στο θείο.

Ένα παλιότερο βίντεο του 2016 με τίτλο «Θάλασσα» στοιχειοθετεί μια ακόμα ιδιότυπη καταγραφή εμπειριών και συναισθημάτων. Το αλληγορικό ψυχογράφημα διαμορφώνει ένα αφηρημένο σχόλιο για τη ρευστότητα της ανθρώπινης ύπαρξης. Προτάσσει την ανάγκη για πνευματική ανύψωση και ψυχικό εξαγνισμό, προσφιλής θεματική της Σχορετσανίτη που τώρα αποκτά νέα δυναμική καθώς αποτελεί το εννοιολογικό νήμα μιας έκθεσης η οποία ξετυλίγεται ψευδαισθησιακά σε έναν κατεξοχήν χώρο κάθαρσης.

Μπία Παπαδοπούλου Ιστορικός Τέχνης,

Επιμελήτρια εκθέσεων Γ.Γ. AICA Hellas

179 views0 comments

Art gift ideas for weddings
A wedding ceremony will always be the most beautiful moment for a couple to celebrate love and union. The guests also play a significant role, not only by sharing the happiness and the joy but also by adding value to the future common life of the newlyweds by choosing the perfect wedding gift.


Hug Sculpture by artist Vassiliki. Ideal gift idea for weddings.

However, since the wedding industry invented the gift lists, the guests started to feel that they should serve the couple’s desire. Although most of the gifts choices may be what the couple think they need and desire we should wonder how true this is. To create a wedding list is different from creating a real life. How happy we would all feel if we managed with our gift to enrich the newlyweds’ lives?


Art is is the best choice if we wish to ensure the ever lasting meaning and value of our gift.